Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

MKCHA vás vítá na svých webových stránkách

ÚVOD

 

Vítáme Vás na stránkách

MKCHA Brno

 

             

Chov výstavních andulek

Chov výstavních andulek není příliš populární a rozšířen tak, jak by si zasluhoval. Příčin je několik. Především, si musí ten, kdo se rozhodne  pro chov výstavních andulek uvědomit, že je to chov se vším všudy a ne „množení“ andulek. Chov je jednoznačně zaměřen na soutěžení na výstavách, což s sebou přináší jisté sebeobětování chovatele i jeho rodiny, pochopení základů genetiky a také finanční náročnost. Jedná se tedy o poměrně náročného koníčka. Kdo se rozhodne pro chov výstavních andulek, zvolí si koníčka poskytujícího nejen zábavu, ale také neustálé se zdokonalování ve znalostech genetiky, neboť jde o cílený chov a ne chov za účelem zisku. Je to chov andulek za účelem jejich šlechtění s cílem odchovat co nejideálnější typ andulky dle výstavního standardu. Samozřejmě, že se musí projevit i přirozená lidská vlastnost a to soutěžení, tedy porovnávání odchovaných jedinců s ostatními andulkami jiných chovatelů na výstavách. Je třeba si uvědomit, že jde o chov andulek ne ve voliérách, ale po párech v chovných klecích s volbou vhodných jedinců s přihlédnutím k jejich genetickým vlohám. Chovné zařízení musí tedy umožňovat nejen umístění několika chovných klecí a proletovaček- voliér, ale také dostatečné klidné prostředí se zajištěním základních hygienických a klimatických podmínek.

            Dá se tedy říci, že chov výstavních andulek se od chovu obyčejných andulek zásadně odlišuje. Nejde jen o nakoupení vhodných jedinců, umístění do klecí nebo voliér a očekávaní bohatých odchovů, které chovatel výhodně zpeněží na trhu bez ohledu na kvalitu. Počet odchovaných výstavních andulek od jednoho páru se nedá porovnávat s odchovy obyčejných andulek, které jsou početnější a to právě více přitahuje chovatele. No chovatele, v mnoha případech množitele. A to je jeden z důvodů, proč se tak málo chovatelů věnuje chovu výstavních andulek.
           Dále je třeba si uvědomit i finanční stránku chovu. Když pomineme nákup kvalitního chovného jedince , jehož cena se dnes pohybuje v tisících Kč, tak je třeba počítat s doprovodnými náklady na chov. Odchov výstavních andulek se odehrává v období podzim – zima, aby na výstavy, které jsou většinou v druhém pololetí každého roku, byli již výstavní jedinci v perfektní kondici, tj. ve stáří kolem 8 měsíců. Ne všechny odchované andulky splňují nároky na výstavního jedince. Aby bylo z čeho vybírat na výstavu, je třeba, aby chovatel měl více chovných párů. V zimním období musíme chovné zařízení vhodně temperovat, zajistit dostatečné světelné podmínky, tj. světelnou délku dne kolem 16 hodin a samozřejmě zajistit kvalitní krmení suché zrniny, máčené-naklíčené zrniny, vaječnou míchanici apod. a v neposlední řadě vitamíny a minerální látky. Náklady na vytápění a osvětlení nejsou v dnešní době malé.
            Další aspekt ovlivňující volbu tohoto koníčka je osobní čas chovatele, který musí věnovat chovu. V době odchovů je to více, ale vždy se jedná o hodiny denně. Nejde jen o přípravu krmiva, ale také o denní kontrolu chovných klecí a budek s pečlivým vedením evidence každého chovného páru /data snůšky, líhnutí, čísla kroužků a záznam barevného rázu odchovu/. Po zvládnutí chovné sezóny následuje sledování vývoje odchovaných andulek do doby příprav na výstavy. Příprava vybraných jedinců na výstavu opět zabere jistý čas. Jedná se o přípravu jedince na pobyt ve výstavní kleci /malý prostor/, tak zvaný trénink a také povolená exteriérová úprava vzhledu. Vyvrcholením časových nároků je účast na samotné výstavě spojená s cestováním.
           Proto chovatelé, kteří se rozhodnou pro tohoto krásného a náročného koníčka jsou opravdovými chovateli, protože svou pílí, znalostí a praktickými zkušenostmi neustále cíleně šlechtí výstavní andulky do typu ideální výstavní andulky dle standardu. Aby byly tyto aspekty naplňovány, sdružují se tito chovatelé v rámci ČSCH v ČR ve 2 klubech chovatelů výstavních andulek. Buď v Pražském klubu chovatelů andulek se sídlem v Praze /KCHA/ nebo v Moravském klubu chovatelů andulek se sídlem v Brně /MKCHA/. Tyto kluby pořádají samostatně každoročně výstavy jak mláďat, tj. odchovů, tak i tzv.speciálku pro andulky ve stáří do 3 let. Chovatelé tak mají možnost zúročit svoji celoroční práci předvedením toho nejlepšího ze svého chovu v soutěži o udělované poháry těm nejlepším.
             Na závěr můžeme konstatovat, že není třeba se bát chovu výstavních andulek, ale je třeba si vyjasnit priority svého chovatelství. Pokud se rozhodnete pro tohoto krásného a náročného koníčka, tak zjistíte, že přináší nejen oběti z Vaší strany, ale také sebeuspokojení v docílených výsledcích své chovatelské práce, prohloubení znalostí genetiky a navázání nových přátelství mezi chovateli. Toho všeho lze dosáhnout organizovaným chovatelstvím v uvedených klubech. Zbývá tedy udělat ten rozhodující krok – přijít mezi  nás.

 

 

 

 

TOPlist